Градски транспорт

Градския транспорт е много важна част от социалните придобивки на един град. Колкото по-голям е града, толкова по-голяма и трудна е маршрутната мрежа. Много важно условие за да бъде успешен Градския транспорт е да спазва график и да не изостава от него, да не се отклонява от предварително зададения му маршрут.

Градски транспорт

София