градски транспорт -> София -> Тролейбус -> 5

Тролейбус 5 пътува между спирки Надлез Надежда - ж.к. Младост 1

разписание и маршрут Тролейбус 5

Всички спирки по маршрута на Тролейбус 5

НАДЛЕЗ НАДЕЖДА

Трамвай 1 Трамвай 11 Тролейбус 5 Автобус 77 Автобус 82 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 101 Автобус 285

УЛ. ОХРИД

Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 60 Автобус 74 Автобус 82 Автобус 86 Автобус 101

УЛ. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 60 Автобус 74

УЛ. ПИРОТСКА

Трамвай 1 Трамвай 3 Трамвай 6 Трамвай 7 Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 60 Автобус 74

БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ

Трамвай 8 Трамвай 11 Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 60 Автобус 74 Автобус 77

ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК

Трамвай 4 Трамвай 5 Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 74 Автобус 260

ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК

Трамвай 4 Трамвай 5 Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 74 Автобус 260

БУЛ. ПРАГА

Трамвай 1 Трамвай 6 Трамвай 7 Тролейбус 1 Тролейбус 2 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 9 Автобус 260

Национален дворец на културата

Тролейбус 1 Тролейбус 5

УЛ. 6 ТИ СЕПТЕМВРИ

Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 72 Автобус 76 Автобус 94 Автобус 604

КИНО ОДЕОН

Тролейбус 1 Тролейбус 2 Тролейбус 5 Тролейбус 8

УЛ. ГЕН. ГУРКО

Тролейбус 1 Тролейбус 2 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Автобус 9 Автобус 84 Автобус 184

ПЛ. ОРЛОВ МОСТ

Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 11 Автобус 9 Автобус 72 Автобус 75 Автобус 76 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 204 Автобус 213 Автобус 280 Автобус 304 Автобус 306 Автобус 604 Автобус 505

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ

Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 11 Автобус 76 Автобус 84 Автобус 184

БУЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ

Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 11 Автобус 84 Автобус 184

УЛ. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ

Трамвай 20 Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 11 Автобус 84 Автобус 184

ХОТЕЛ ПЛИСКА

Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 11 Автобус 72 Автобус 76 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 204 Автобус 213 Автобус 280 Автобус 304 Автобус 305 Автобус 306 Автобус 604

Ж.К. ИЗТОК

Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 11 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 280 Автобус 305 Автобус 306

ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА

Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 280 Автобус 305 Автобус 306 Автобус 1 Автобус 3 Автобус 5 Автобус 6

СОФИЯ ТЕХ ПАРК

Тролейбус 5 Тролейбус 8 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 306

УМБАЛ СВ. АННА

Тролейбус 5 Тролейбус 8 Автобус 76 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 204 Автобус 213 Автобус 304 Автобус 305 Автобус 306 Автобус 604 Автобус 1 Автобус 3 Автобус 5 Автобус 6 Автобус 505

БЛ. 6 Ж.К. МЛАДОСТ 1

Тролейбус 5 Автобус 306

БЛ. 41 Ж.К. МЛАДОСТ 1

Тролейбус 5 Автобус 306

УЛ. ЙЕРУСАЛИМ

Тролейбус 5 Автобус 111 Автобус 113 Автобус 314

ОНКОЛОГИЧЕН ДИСПАНСЕР

Тролейбус 5 Автобус 111 Автобус 113 Автобус 314

ПОСОЛСТВАТА

Тролейбус 5 Автобус 111 Автобус 113 Автобус 314

Ж.К. МЛАДОСТ 1

Тролейбус 5 Автобус 76 Автобус 88 Автобус 111 Автобус 113 Автобус 213 Автобус 305 Автобус 306 Автобус 314 Автобус 4