градски транспорт -> София -> Тролейбус -> 6

Тролейбус 6 пътува между спирки Площад Сточна гара - ж.к. Люлин 3

разписание и маршрут Тролейбус 6

Всички спирки по маршрута на Тролейбус 6

ПЛ. СТОЧНА ГАРА

Тролейбус 6 Тролейбус 7 Тролейбус 9 Тролейбус 11 Автобус 11 Автобус 78 Автобус 79 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 213 Автобус 285 Автобус 305 Автобус 309 Автобус 310 Автобус 404 Автобус 413 Автобус 20 Автобус 22

УЛ. КНЯЗ БОРИС I

Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 78 Автобус 309 Автобус 310

БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ

Трамвай 20 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 11 Автобус 82 Автобус 86 Автобус 101 Автобус 309 Автобус 310 Автобус 404

УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА

Трамвай 3 Трамвай 8 Трамвай 10 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 11 Автобус 74 Автобус 77 Автобус 82 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 101 Автобус 285 Автобус 309 Автобус 310

Ж.К. БАНИШОРА

Тролейбус 6 Тролейбус 7

БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ

Трамвай 8 Трамвай 10 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 309 Автобус 310

УЛ. ОРЯХОВО

Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 83 Автобус 309 Автобус 310

ЗАПАДЕН ПАРК

Трамвай 8 Трамвай 10 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 56 Автобус 72 Автобус 77 Автобус 83 Автобус 108 Автобус 309 Автобус 310 Автобус 56

УЛ. ОРИОН

Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 82 Автобус 83 Автобус 108 Автобус 309 Автобус 310

БЛ.115 Ж.К. ЛЮЛИН 10

Тролейбус 6 Тролейбус 7

УЛ. ГЕН. ВЛ. ДИНЧЕВ

Тролейбус 6 Тролейбус 7

12 ТИ ДКЦ

Тролейбус 6

УЛ. ГЕН. АС. НИКОЛОВ

Тролейбус 6 Автобус 42

УЛ. ТЪРНОВО

Тролейбус 6

БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

Тролейбус 6 Автобус 82

26 ТИ ДКЦ

Тролейбус 6 Автобус 82 Автобус 111

90 ТО СОУ

Тролейбус 6 Автобус 82 Автобус 111

БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН 1

Тролейбус 6 Автобус 82

БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН 2

Тролейбус 6 Автобус 82 Автобус 81

БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН 3

Тролейбус 6 Автобус 82 Автобус 108 Автобус 111 Автобус 81

Ж.К. ЛЮЛИН 3 УХО

Тролейбус 6 Тролейбус 7