градски транспорт -> София -> Автобус -> 70

Автобус 70 пътува между спирки НСБАЛ по онкология - с. Плана

разписание и маршрут Автобус 70

Всички спирки по маршрута на Автобус 70

НСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ

Автобус 88 Автобус 280 Автобус 67 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 123

БУЛ. Д Р Г. М. ДИМИТРОВ

Автобус 88 Автобус 94 Автобус 102 Автобус 294 Автобус 413 Автобус 67 Автобус 69 Автобус 70

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

Автобус 94 Автобус 294 Автобус 413 Автобус 69 Автобус 70

СТУДЕНТСКА ПОЛИКЛИНИКА

Автобус 280 Автобус 413 Автобус 69 Автобус 70

Ж.К. ДЪРВЕНИЦА

Автобус 88 Автобус 280 Автобус 413 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 123

Ж.К. ДЪРВЕНИЦА

Автобус 88 Автобус 280 Автобус 413 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 123

СК НА НСА

Автобус 94 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 123

КВ. МАЛИНОВА ДОЛИНА

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 123

УЛ. 9

Автобус 26 Автобус 30 Автобус 31 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 81 Автобус 123 Автобус 150

НЦ ПО РАДИОБИОЛОГИЯ

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 123

ХАНЧЕТО

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 90 Автобус 123

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ

Автобус 8 Автобус 56 Автобус 1 Автобус 3 Автобус 4 Автобус 5 Автобус 6 Автобус 7 Автобус 26 Автобус 27 Автобус 29 Автобус 30 Автобус 31 Автобус 42 Автобус 56 Автобус 64 Автобус 67 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 81 Автобус 93 Автобус 98 Автобус 107 Автобус 150

МОСТА НА БАНИШКА РЕКА

Автобус 69 Автобус 70

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

Автобус 314 Автобус 22 Автобус 23 Автобус 69 Автобус 70

В.З. БУНКЕРА

Автобус 314 Автобус 69 Автобус 70

В.З. БУНКЕРА ПО ЖЕЛАНИЕ

Автобус 314 Автобус 69 Автобус 70

УЛ. 44

Автобус 314 Автобус 69 Автобус 70

УЛ. 12

Автобус 314 Автобус 69 Автобус 70

БИСТРИШКИ ТЕРАСИ ПО ЖЕЛАНИЕ

Автобус 314 Автобус 69 Автобус 70

МИНАТА

Автобус 314 Автобус 27 Автобус 69 Автобус 70

НАЧАЛО С. БИСТРИЦА

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 98

СЕЛО БИСТРИЦА

Автобус 314 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 98

КРАЯ С. БИСТРИЦА

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 98

ЧЕШМАТА

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 98

МАНАСТИР СВ. ЙОАКИМ И АНА

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 98

АЛБЕНА

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 98

ПО ЖЕЛАНИЕ

Автобус 56 Автобус 314 Автобус 14 Автобус 22 Автобус 28 Автобус 29 Автобус 30 Автобус 44 Автобус 44 Автобус 47 Автобус 48 Автобус 49 Автобус 56 Автобус 59 Автобус 63 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 81 Автобус 90 Автобус 98 Автобус 103 Автобус 117 Автобус 118 Автобус 119

ЛИФТА

Автобус 69 Автобус 70 Автобус 93 Автобус 98 Автобус 122 Автобус 123

АНЕВА ЧЕШМА

Автобус 69 Автобус 70

СЕЛО ЖЕЛЕЗНИЦА

Автобус 69 Автобус 70

УЛ. ЛЮЛЯК

Автобус 8 Автобус 14 Автобус 69 Автобус 70

КРАЯ НА С. ЖЕЛЕЗНИЦА

Автобус 69 Автобус 70

МАХАЛА ЧЕМЕРНИК

Автобус 69 Автобус 70

МОТЕЛ БЕЛИ БРЕЗИ

Автобус 69 Автобус 70

ПО ЖЕЛАНИЕ

Автобус 56 Автобус 314 Автобус 14 Автобус 22 Автобус 28 Автобус 29 Автобус 30 Автобус 44 Автобус 44 Автобус 47 Автобус 48 Автобус 49 Автобус 56 Автобус 59 Автобус 63 Автобус 69 Автобус 70 Автобус 81 Автобус 90 Автобус 98 Автобус 103 Автобус 117 Автобус 118 Автобус 119

ЛАГЕРА

Трамвай 4 Трамвай 5 Автобус 70

МАХАЛА ЕЛАТА

Автобус 70

ПОПОВА МАХАЛА

Автобус 70

КАНТОНА

Автобус 12 Автобус 14 Автобус 47 Автобус 48 Автобус 49 Автобус 70 Автобус 90 Автобус 103

НАЧАЛО С. ПЛАНА

Автобус 70

РАЗКЛОНА ЗА С. ПЛАНА

Автобус 70

ТУРМАЧКА МАХАЛА

Автобус 70

СЕЛО ПЛАНА

Автобус 70