градски транспорт -> София -> Автобус -> 82

Автобус 82 пътува между спирки Централна гара - ж.к. Люлин 5

разписание и маршрут Автобус 82

Всички спирки по маршрута на Автобус 82

ЦЕНТРАЛНА ГАРА

Трамвай 1 Трамвай 3 Трамвай 6 Трамвай 7 Трамвай 12 Автобус 60 Автобус 74 Автобус 77 Автобус 78 Автобус 82 Автобус 85 Автобус 101 Автобус 213 Автобус 285 Автобус 305 Автобус 404 Автобус 413

БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ

Трамвай 20 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 11 Автобус 82 Автобус 86 Автобус 101 Автобус 309 Автобус 310 Автобус 404

УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА

Трамвай 3 Трамвай 8 Трамвай 10 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 11 Автобус 74 Автобус 77 Автобус 82 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 101 Автобус 285 Автобус 309 Автобус 310

УЛ. ОХРИД

Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 60 Автобус 74 Автобус 82 Автобус 86 Автобус 101

БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА

Автобус 82 Автобус 86 Автобус 101

НАДЛЕЗ НАДЕЖДА

Трамвай 1 Трамвай 11 Тролейбус 5 Автобус 77 Автобус 82 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 101 Автобус 285

НАДЛЕЗ НАДЕЖДА

Трамвай 1 Трамвай 11 Тролейбус 5 Автобус 77 Автобус 82 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 101 Автобус 285

УЛ. ИВАН ЙОСИФОВ

Автобус 77 Автобус 82

УЛ. ЙОСИФ ЩРОСМАЙЕР

Трамвай 11 Автобус 77 Автобус 82

УЛ. КРУМ СТОЯНОВ

Автобус 77 Автобус 82

М ТЕЛ

Автобус 82

ИНЖСТРОЙ СОФИЯ АД

Автобус 82

БЛ. 35 Ж.К. ЗАХАРНА ФАБРИКА

Автобус 82

СПИИДО ЕООД

Автобус 82 Автобус 108

УЛ. ВРЪХ МАНЧО

Автобус 82 Автобус 83 Автобус 108

УЛ. ОРИОН

Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 82 Автобус 83 Автобус 108 Автобус 309 Автобус 310

УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР

Трамвай 8 Автобус 82 Автобус 108 Автобус 309

ЧИТАЛИЩЕ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Автобус 82 Автобус 108 Автобус 309

ТРИЪГЪЛНИКА Ж.К. ЛЮЛИН

Автобус 82 Автобус 108 Автобус 309

МЕТРОСТАНЦИЯ СЛИВНИЦА

Автобус 82 Автобус 108 Автобус 309 Автобус 47 Автобус 48 Автобус 49 Автобус 54 Автобус 81

БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ

Тролейбус 6 Автобус 82

26 ТИ ДКЦ

Тролейбус 6 Автобус 82 Автобус 111

90 ТО СОУ

Тролейбус 6 Автобус 82 Автобус 111

БЛ. 21 Ж.К. ЛЮЛИН 1

Тролейбус 6 Автобус 82

БЛ. 264 Ж.К. ЛЮЛИН 2

Тролейбус 6 Автобус 82 Автобус 81

БЛ. 350 Ж.К. ЛЮЛИН 3

Тролейбус 6 Автобус 82 Автобус 108 Автобус 111 Автобус 81

Ж.К. ЛЮЛИН 3

Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 82 Автобус 108 Автобус 111 Автобус 81

Ж.К. ЛЮЛИН 5

Автобус 82 Автобус 108 Автобус 310