градски транспорт -> София -> Автобус -> 213

Автобус 213 пътува между спирки Централна гара - ж.к. Младост 4

разписание и маршрут Автобус 213

Всички спирки по маршрута на Автобус 213

ЦЕНТРАЛНА ГАРА

Трамвай 1 Трамвай 3 Трамвай 6 Трамвай 7 Трамвай 12 Автобус 60 Автобус 74 Автобус 77 Автобус 78 Автобус 82 Автобус 85 Автобус 101 Автобус 213 Автобус 285 Автобус 305 Автобус 404 Автобус 413

ПЛ. ЛЪВОВ МОСТ

Трамвай 4 Трамвай 12 Трамвай 18 Автобус 11 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 213 Автобус 285 Автобус 305 Автобус 404 Автобус 413 Автобус 20 Автобус 22

ПЛ. СТОЧНА ГАРА

Тролейбус 6 Тролейбус 7 Тролейбус 9 Тролейбус 11 Автобус 11 Автобус 78 Автобус 79 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 213 Автобус 285 Автобус 305 Автобус 309 Автобус 310 Автобус 404 Автобус 413 Автобус 20 Автобус 22

УЛ. БЯЛО МОРЕ

Тролейбус 1 Тролейбус 2 Тролейбус 4 Автобус 11 Автобус 78 Автобус 79 Автобус 213 Автобус 305 Автобус 404 Автобус 413

ТЕАТЪР СОФИЯ

Трамвай 20 Автобус 11 Автобус 75 Автобус 213 Автобус 404

ВОЕННА АКАДЕМИЯ

Автобус 9 Автобус 72 Автобус 75 Автобус 213

ПЛ. ОРЛОВ МОСТ

Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 11 Автобус 9 Автобус 72 Автобус 75 Автобус 76 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 204 Автобус 213 Автобус 280 Автобус 304 Автобус 306 Автобус 604 Автобус 505

ХОТЕЛ ПЛИСКА

Тролейбус 4 Тролейбус 5 Тролейбус 8 Тролейбус 11 Автобус 72 Автобус 76 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 204 Автобус 213 Автобус 280 Автобус 304 Автобус 305 Автобус 306 Автобус 604

УМБАЛ СВ. АННА

Тролейбус 5 Тролейбус 8 Автобус 76 Автобус 84 Автобус 184 Автобус 204 Автобус 213 Автобус 304 Автобус 305 Автобус 306 Автобус 604 Автобус 1 Автобус 3 Автобус 5 Автобус 6 Автобус 505

ХМС

Автобус 76 Автобус 88 Автобус 213 Автобус 305

БЛ. 43 Ж.К. МЛАДОСТ 1

Автобус 76 Автобус 88 Автобус 213 Автобус 305

МЕТРОСТАНЦИЯ АЛ.МАЛИНОВ

Автобус 76 Автобус 88 Автобус 111 Автобус 113 Автобус 213 Автобус 305 Автобус 306 Автобус 314

144 ТО СОУ

Автобус 113 Автобус 213 Автобус 314

ОБЩИНА МЛАДОСТ

Автобус 113 Автобус 213 Автобус 305 Автобус 314 Автобус 4

БЛ. 411 Ж.К. МЛАДОСТ 4

Автобус 113 Автобус 213 Автобус 305

131 ВО СОУ

Автобус 113 Автобус 213

115 ТИ ПОЩЕНСКИ КЛОН

Автобус 76 Автобус 113 Автобус 213

БЛ. 442 Ж.К. МЛАДОСТ 4

Автобус 213

БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ

Автобус 213

БЛ. 472 Ж.К. МЛАДОСТ 4

Автобус 213

БЛ. 480 Ж.К. МЛАДОСТ 4

Автобус 213

Ж.К. МЛАДОСТ 4

Автобус 76 Автобус 113 Автобус 213 Автобус 305 Автобус 314 Автобус 413