градски транспорт -> София -> Трамвай -> 8

Трамвай 8 пътува между спирки ж.к. Люлин 5 - Съдебна палата

разписание и маршрут Трамвай 8

Всички спирки по маршрута на Трамвай 8

Ж.К. ЛЮЛИН

Трамвай 8 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 82 Автобус 108 Автобус 111 Автобус 309 Автобус 310 Автобус 42 Автобус 81

БУЛ. Д Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ

Трамвай 8 Автобус 310

МАГАЗИН ВИТОША

Трамвай 8 Автобус 310 Автобус 42

ОБЩИНА ЛЮЛИН

Трамвай 8 Тролейбус 7 Автобус 111 Автобус 42

МЕТРОСТАНЦИЯ ЛЮЛИН

Трамвай 8 Автобус 42

БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ

Трамвай 8

УЛ. ЛУИ ПАСТЬОР

Трамвай 8 Автобус 82 Автобус 108 Автобус 309

МЕТРОСТАНЦИЯ ЗАПАДЕН ПАРК

Трамвай 8

МЕТРОСТАНЦИЯ ВАРДАР

Трамвай 8 Автобус 45 Автобус 56 Автобус 77 Автобус 56

БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ

Трамвай 8 Трамвай 11 Тролейбус 1 Тролейбус 5 Автобус 60 Автобус 74 Автобус 77

БУЛ. ВАРДАР

Трамвай 8 Трамвай 10 Трамвай 11 Автобус 11 Автобус 45 Автобус 60 Автобус 72 Автобус 77 Автобус 102

10 ТИ ДКЦ

Трамвай 8 Трамвай 10

БУЛ. К. ВЕЛИЧКОВ

Трамвай 8 Трамвай 10 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 309 Автобус 310

УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ

Трамвай 3 Трамвай 8 Трамвай 10

УЛ. ОДРИН

Трамвай 3 Трамвай 8 Трамвай 10

УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА

Трамвай 3 Трамвай 8 Трамвай 10 Тролейбус 6 Тролейбус 7 Автобус 11 Автобус 74 Автобус 77 Автобус 82 Автобус 85 Автобус 86 Автобус 101 Автобус 285 Автобус 309 Автобус 310

ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ

Трамвай 3 Трамвай 8 Трамвай 10

ПЛ. МАКЕДОНИЯ

Трамвай 1 Трамвай 4 Трамвай 5 Трамвай 6 Трамвай 7 Трамвай 8 Трамвай 10

СЪДЕБНА ПАЛАТА

Трамвай 5 Трамвай 8