Питейно заведение КАФЕ-АПЕРИТИВ МЛАДОСТ - Стралджа

Питейно заведение КАФЕ-АПЕРИТИВ МЛАДОСТ

Община: Стралджа
Град: Стралджа
Адрес: Стралджа,ул.П.Кабаков1

Категория: 1*
Капацитет: 25 места
категоризация:З-511/22.7.2016

Питейно заведение КАФЕ -АПЕРИТИВЛОВНА СРЕЩА Стралджа / КАФЕ-АПЕРИТИВ МАРТИ Чарда / КАФЕ-АПЕРИТИВАВТОГАРА Стралджа /

Наполовина - всички оферти на едно място Питейно заведение КАФЕ-АПЕРИТИВ МЛАДОСТ - Стралджа