ПУЛСАНТЕ - Белоградец

ПУЛСАНТЕ

Община: Ветрино
Град: Белоградец
Адрес: ул. Янтра 5

Категория: 2*
Капацитет: 48 места
категоризация:213/30.6.2015

Наполовина - всички оферти на едно място ПУЛСАНТЕ - Белоградец