- Петърница

Община: Долни Дъбник
Град: Петърница
Адрес: с.Петърница УПИ-І-419

Категория: 1*
Капацитет: 40 места
категоризация:122 13.5.2010

Наполовина - всички оферти на едно място - Петърница