РУМИКА - Маломирово

РУМИКА

Община: Елхово
Град: Маломирово
Адрес: УПИ IV -325, кв.50

Категория: 2*
Капацитет: 20 места
категоризация:РД - 427/22.5.2015

Наполовина - всички оферти на едно място РУМИКА - Маломирово