- Крушовица

Община: Долни Дъбник
Град: Крушовица
Адрес: с.Крушовица ул. Цоно Матов 1

Категория: 1*
Капацитет: 40 места
категоризация:405 29.10.2013

Наполовина - всички оферти на едно място - Крушовица