- Крушовица

Община: Долни Дъбник
Град: Крушовица
Адрес: с.Крушовица ул. Георги Димитров 64

Категория: 1*
Капацитет: 50 места
категоризация:100 16.4.2010

Наполовина - всички оферти на едно място - Крушовица