- Девня

Община: Девня
Град: Девня
Адрес: кв. Р. Девня ул. Петрича 1А

Категория: 1*
Капацитет: 20 места
категоризация:1007-371 19.8.2005

Падина / Кипра / Девня /

Наполовина - всички оферти на едно място - Девня