ТЕПЕТО - Ветрино

ТЕПЕТО

Община: Ветрино
Град: Ветрино
Адрес: С.вЕТРИНО УЛ.ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 25

Категория: 1*
Капацитет: 50 места
категоризация:106 21.3.2013

Доброплодно / СПИРКАТА Белоградец / БАРИ Доброплодно /

Наполовина - всички оферти на едно място ТЕПЕТО - Ветрино